Vi sætter fokus på mangfoldighed

Vi bestræber os på at sammensætte mangfoldige teams og støtte alle vores communities på Faire.

For vores medarbejdere

Arbejdsmiljøet hos Faire er inkluderende og sikrer, at alle medarbejdere føler sig værdsat og har lige adgang til muligheder, faglig udvikling og succes. Vi har givet tilsagn om at fremme en kultur, hvor alle Faire-medarbejdere kan være sig selv på arbejdspladsen og lære af hinanden via aktiv lytning.

For vores kunder

I vores funktion som global platform er vi bevidste om, at vores produkt henvender sig til forskellige brands og forhandlere. Derfor har vi en lokal tilgang, når vi går ind på nye markeder, og vi bestræber os på at fremhæve unikke synspunkter på hele vores website via funktioner til kollektioner, fokusartikler på vores blog og samtaler med kunder.

Sådan skaber vi en kultur af samhørighed

01
Kulturelle tiltag

Vi markerer kulturelle højdepunkter i løbet af året med tiltag, der har fokus på kursusforløb, fejring af resultater og personlig udvikling, så vi kan hjælpe vores medarbejdere med at knytte tættere bånd.

02
Gennemsigtighed for alle

Vi ønsker, at alle vores medarbejdere har en følelse af at blive forstået og lyttet til. Vi offentliggør ofte resultater fra vores undersøgelser af engagement og samtaler i fokusgrupper, så vi dermed påtager os ansvaret for at forbedre vores medarbejderoplevelse.

03
Ansættelses- og fastholdelsesprocesser

Vi registrerer indsamlede demografiske data, der er afgivet frivilligt, og foretager regelmæssige evalueringer af vores globale praksis for medarbejdere for at sikre, at vores processer er rimelige og retfærdige.

04
Medarbejderudvikling

Ved at stille værktøjer, ressourcer og workshops til rådighed om emner som verbal kommunikation af nedsættende eller negative holdninger over for kulturelt marginaliserede grupper, ligeløn og manglende tillid til egne evner sørger vi for, at alle medarbejdere har lige muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi sørger ligeledes for, at alle vores ledere gennemgår kursusforløb, så de kan støtte og udvikle inkluderende teams.

Udendørs gruppebillede at Faire-medarbejdere
En Faire-medarbejder med hendes baby
Gruppebillede af medarbejdere i en Faire-afdeling
Følg os på @lifeatfaire
"Jeg er meget begejstret over den måde Faire hylder mangfoldighed på. Det er vigtigt, at vi opnår indblik i, hvordan vores iværksætteres forskellige erfaringer spiller en rolle i deres udvikling som iværksættere, så vi kan give dem bedre muligheder. Jeg havde æren af at være vært for en paneldebat for hele virksomheden med nogle af vores LGBTQ+-kunder, hvor de fortalte, hvordan deres LGBTQ+-erfaringer præger den måde, de driver deres virksomhed på, og hvordan Faire kan hjælpe dem i deres arbejde. Faire bestræber sig konsekvent på at forstærke både vores kunders og medarbejderes muligheder for, at give deres mening til kende."
Ben Dreier

Produktdirektør

Mød vores medarbejderstyrede foreninger, der er åbne for alle medarbejdere hos Faire.

Black Faire-medarbejdere

Foreningen skaber og fremmer et inkluderende forum, som hylder sorte medarbejderes mangfoldighed hos Faire.

Faire Femmes

Foreningen er et community for kvinder, der er tiltænkt at give dem hos Faire, som identificerer sig som kvinder, mulighed for at få succes.

Faire Femmes i Tech-job

Ved at støtte kvindelige medarbejderes karrieremæssig fremgang og udvikling, fremme forbindelser til andre medarbejdere og mulighed for mentorordning har foreningen til hensigt at skabe en følelse af at høre til.

Faire Fusion

Foreningen er et tæt knyttet community, der giver støtte og mulighed for mentorordninger, samtidig med at det hylder de mange forskellige kulturer, der er repræsenteret i AAPI-communitiet hos Faire.

Fairents

Foreningen er et community af forældre, der støtter hinanden i deres karrieremæssige ambitioner og udvikling som forældre.

Flaire

Foreningen er et inkluderende LGBTQ+-community, der tilskynder alle til at være sig selv på arbejdspladsen.

Hue

Foreningen tilbyder et inkluderende forum, hvor farvede mennesker og deres venner kan føle sig trygge ved at være sig selv og tale med andre, der forstår deres situation.

Somos

Foreningen har til hensigt at styrke og støtte latinamerikanske/spanske medarbejdere hos Faire ved at forbedre medlemmernes tilknytning til hinanden, til andre Faire-medarbejdere og til hele Faire-communitiet.

Sydasiatiske Faire-medarbejdere

Foreningen er et forum for alle sydasiater eller dem, der har forbindelse til sydasiatisk kultur, hvor de kan knytte bånd på baggrund af fælles oplevelser.

Bliv en del af vores virksomhed, og vær med til at skabe en lys fremtid for uafhængige forhandlere og brands

Alle ledige stillinger
Faires medarbejdere hænger ud på kontoret